| Hrvatski | English |
Prodajni Inox Asortiman

Inox cijevi


  • Inox cijevi

Inox cijevi možemo podijeliti u dvije osnovne grupe, a to su okrugle i kvadratne odnosno pravokutne cijevi. Inox okrugle cijevi možemo podijeliti na šavne i bešavne. Primjena šavnih inox cijevi daleko je šira nego bešavnih inox cijevi. Bešavne inox cijevi koriste se kod izuzetno visokih pritisaka. Ovdje treba naglasiti, da i šavne inox cijevi zavarene TIG postupkom drže visoke pritiske, pa zbog daleko niže cijene koštanja treba ispitati prije narudžbe koja cijev udovoljava vašim zahtjevima.

Inox šavne okrugle cijevi zavarene TIG postupkom koriste se za izradu cjevovoda u prehrambenoj, kemijskoj i farmaceutskoj industriji. Osim za izradu cjevovoda inox okrugle cijevi koriste se i u arhitekturi, građevinarstvu, brodogradnji, kao konstrukcijski elementi ili za izradu ograda, rukohvata itd. Za te proizvode možemo koristiti i jeftinije inox cijevi, koje su zavarene postupkom visoke frekvencije (HF), ali koje nisu podesne za savijanje manjih radijusa.

Inox cijevi se isporučuju u kvalitetama AISI 304 i AISI 316L, ovisno o području primjene (vidi Glavne karakteristike najznačajnijih nehrđajućih čelika koji se koriste u prehrambenoj i procesnoj industriji). Ovisno o dekorativnim zahtjevima nudi se više kvaliteta površine: metalno sjajne, četkane, brušene i polirane. Iako je inox otporan na razne uvijete, ograde koje se rade od inoxa ipak zahtijevaju održavanje, pogotovo ograde uz more. Preporuka je npr. da se ograde na moru rade u kvaliteti AISI 316L i u poliranoj izvedbi, uz redovno održavanje sa krpama za čišćenje i 3M sprejevima iz našeg prodajnog programa.

Kvadratne i pravokutne cijevi se izrađuju postupkom visoke frekvencije (HF) i koriste se u graditeljstvu i arhitekturi, ugostiteljstvu itd. Najčešće služe za izradu nosećih konstrukcija, zatim za izradu ograda, nadstrešnica, podkonstrukcija itd.

Inox debelostijene cijevi koriste se za izradu ventila, holendera, priključaka, ležišta osovina itd.


Inox šavne okrugle cijevi


Inox šavne okrugle cijevi

Inox šavne okrugle cijevi koriste se u arhitekturi, brodogradnji, građevinarstvu, kao konstrukcijski elementi ili za izradu ograda, rukohvata itd.

Nudimo Inox šavne okrugle cijevi prema DIN-u 2463, DIN-u 11850 i SMS-u u sljedećim kvalitetama:
AISI 304 - AISI 316L - AISI 316 Ti


Inox šavne okrugle cijevi za prehrambenu industriju


Inox šavne okrugle cijevi za prehrambenu industriju

Inox šavne okrugle cijevi koriste se za izradu cjevovoda u prehrambenoj, kemijskoj i farmaceutskoj industriji.

Nudimo Inox šavne okrugle cijevi za prehrambenu industriju prema DIN-u 11850 i SMS-u, u sljedećim kvalitetama:
AISI 304 - AISI 316L


Inox bešavne okrugle cijevi


Inox bešavne okrugle cijevi

Inox bešavne cijevi koriste se kod izuzetno visokih pritisaka

Nudimo Inox bešavne okrugle cijevi u sljedećim kvalitetama:
AISI 304 - AISI 304L - AISI 321 - AISI 316 - AISI 316L


Inox šavne kvadratne cijevi


Inox šavne kvadratne cijevi

Kvadratne cijevi koriste se u graditeljstvu i arhitekturi, ugostiteljstvu itd. Najčešće služe za izradu nosećih konstrukcija, zatim za izradu ograda, nadstrešnica, podkonstrukcija itd.

Nudimo Inox šavne kvadratne cijevi u sljedećim kvalitetama:
AISI 304 – AISI 316L


Inox šavne pravokutne cijevi


Inox šavne pravokutne cijevi

Pravokutne cijevi koriste se u graditeljstvu i arhitekturi, ugostiteljstvu itd. Najčešće služe za izradu nosećih konstrukcija, zatim za izradu ograda, nadstrešnica, podkonstrukcija itd.

Nudimo Inox šavne pravokutne cijevi u sljedećim kvalitetama:
AISI 304 – AISI 316L


Inox debelostijene cijevi


Inox debelostijene cijevi

Inox debelostijene cijevi koriste se za izradu ventila, holendera, priključaka, ležišta osovina itd.

Nudimo Inox debelostijene cijevi u sljedećim kvalitetama:
AISI 304 – AISI 316L