| Hrvatski | English |
Prodajni Inox Asortiman

Glavne karakteristike najznačajnijih nehrđajućih čelika koji se koriste u prehrambenoj i procesnoj industriji


W.Nr. 1.4301 - Aisi 304

je austenitni, 18/10 Cr-Ni čelik, otporan na kiseline, koji je zbog niskog % ugljika interkristalično otporan nakon zavarivanja kod debljine limova do 6mm i bez naknadne toplinske obrade. Dopušten je za temperature do 300°C. Zavarivanje je dobro svim električnim postupcima. Plinsko zavarivanje se ne smije primjenjivati. Ima vrlo dobru podobnost poliranja i dobru sposobnost preoblikovanja dubokim vučenjem, oblikovanja valjanjem itd.

Prilikom rezanja potrebno je zbog tendencije ka hladnom očvršćivanju primjeniti oštro brušene alate iz brzoreznog čelika ili iz tvrdog metala.

Primjena:

Čelik je otporan na vodu, vodenu paru, vlažnost zraka, konzumne kiseline, kao i na slabe organske i anorganske kiseline i ima mnogostrane mogućnosti primjene, npr. u prehrambenoj industriji, u proizvodnji pića, u mljekarstvu, pivarstvu i podrumarstvu, u farmakološkoj i kozmetičkoj industriji, u izradi kemijskih aparata, arhitekturi, automobilskoj industriji, za kućanske predmete i aparate, za kirurške instrumente, sanitarne uređaje itd.

W.Nr. 1.4306 - Aisi 304L

je austenitni 18/10 Cr-Ni čelik, otporan na kiseline, s vrlo niskim sadžajem ugljika što dovodi do povišene otpornosti na interkristaličnu koroziju. Čak ni limovi iznad 6 mm debljine ne moraju se naknadno obrađivati.

Sposobnost zavarivanja je dobra kod svih električnih postupaka, ali se ne smije primjenjivati plinsko zavarivanje.

Čelik se vrlo dobro polira.

Orijentacijski podatak za max. temperaturu primjene je 350°C, a za hladno valjane limove 300°C.

Zbog vrlo niskog sadržaja ugljika, tvrdoća, čvrstoća i granica razvlačenja u gašenom stanju posebno su niske, niže nego kod ostalih austenitnih Cr-Ni čelika.

Time se postiže posebno dobra sposobnost hladnog oblikovanja.

Zbog tendencije prema hladnom očvršćivanju, prilikom rezanja potrebno je primjeniti oštro brušene alate iz visokolegiranog brzoreznog čelika ili iz tvrdog metala.

Primjena:

Kemijska postojanost je usporediva s onom W.Nr. 1.4301, tako da postoje iste mogućnosti primjene. Sposobnost hladnog oblikovanja je još bolja. Za kemijsku, prehrambenu, nuklearnu industriju ...

W.Nr. 1.4401 - Aisi 316

je austenitni Cr-Ni čelik, legiran s Mo, visoko otporan na koroziju. Otporan na interkristaličnu koroziju za debljine limova do 6 mm, odnosno promjera profila do 40 mm. Dopušten je za radne temperature do 300° C. Pogodan je za poliranje na visoki sjaj.

Primjena:

Aparati, cijevovodi i armatura u kemijskoj industriji, industriji papira, celuloze, filmskoj i foto industriji, kao i za kirurške i medicinske instrumente. Nadalje za proizvodnju voćnih sokova i likera, za proizvodnju alkohola i pića, kod kojih se ne smije utjecati na okus.

W.Nr. 1.4436 - Aisi 316

je austenitni, na kiseline otporan 17/13/3 Cr-Ni-Mo čelik, kojem je zbog povećanog sadržaja molibdena povećana otpornost na koroziju, a posebno je smanjena rupičasta korozija. Zbog niskog sadržaja ugljika čelik je nakon zavarivanja kod debljine lima do 6mm i bez naknadne toplinske obrade otporan na interkristaličnu koroziju. Dozvoljen je za temperature do 300°C. Zavarivanje je dobro kod svih električnih postupaka, dok se plinsko zavarivanje ne smije primjenjivati.

Čelik ima vrlo dobru podobnost poliranja i posebno dobro se oblikuje dubokim izvlačenjem, obrezivanjem oštrih rubova, valjanjem itd.

Kod rezanja se zbog tendencije ka hladnom očvršćivanju, uvijek mora raditi oštro brušenim alatima od visokolegiranog, brzoreznog čelika ili tvrdog metala.

Primjena:

Ovaj se čelik koristi za ugradbene dijelove, uređaje i aparate kemijske industrije kod velikih kemijskih zahtjeva, posebno kod primjene medija sa sadržajem halogena i neoksidirajućih kiselina, kao i tamo gdje kvalitete s nižim sadržajem Mo više nisu dovoljne. Prvenstvena područja primjene su industrija celuloze i farmaceutska industrija. Između ostalog su područja primjene ista kao i kod materijala W.Nr. 1.4571.

W.Nr. 1.4404 - Aisi 316L

je austenitni Cr- Ni čelik, legiran s Mo, ima vrlo niski sadržaj ugljika.

Dopušten je za temperature do 400°C.

Primjena:

Aparati u kemijskoj industriji, mljekarstvu

W.Nr. 1.4541 - Aisi 321

je austenitni, na kiseline otporan 18/10 Cr-Ni čelik, koji je stabiliziran dodatkom titana. Zbog toga je nakon zavarivanja i kod većih debljina interkristalno postojan bez naknadne toplinske obrade. Za tlačne posude čelik je dozvoljen za radne temperature do 400°C.

Zavarivanje je dobro kod svih elektro postupaka, a ne smije se primjenjivati plinsko zavarivanje.

Zbog dodataka titana čelik se ne može polirati do visokog sjaja. Oblikovanje dubokim vučenjem, obrezivanjem oštrih rubova, valjanjem itd. je dobro.

Pri obradi skidanjem strugotine moraju se zbog tendencije ka hladnom očvršćivanju uvijek primjenjivati oštro brušeni alati od visokolegiranog brzoreznog čelika ili tvrdog metala.

Primjena:

Kemijska otpornost je ista kao i kod W.Nr. 1.4301, pa je i primjena slična, osim ako se ne traži površina visokog sjaja. W.Nr. 1.4541 je posebno prikladan za konstrukcije s debljinom lima iznad 6mm, koji se nakon zavarivanja ne mogu toplinski obrađivati.

W.Nr. 1.4571 - Aisi 316Ti

je austenitni 17/12/2 Cr-Ni-Mo čelik, otporan na kiseline, stabiliziran titanom. Dopušten je za radne temperature do 400°C.

Uslijed dodatka Mo, pokazuje veću otpornost na kiseline. Zbog stabiliziranja s Ti nije potrebna toplinska obrada nakon zavarivanja većih debljina. Zavarivanje je dobro svim električnim postupcima. Ne smije se zavarivati plinom.

Kod ovog čelika poliranjem se ne može postići visoki sjaj zbog dodatka Ti. Oblikovanje dubokim vučenjem, valjanjem itd. je dobro. Kod rezanja, je zbog tendencije ka hladnom očvršćivanju, potrebno primjenjivati oštro brušene alate iz visokolegiranog brzoreznog čelika ili tvrdog metala.

Primjena:

Čelik je prikladan za konstrukcijske dijelove, uređaje i aparate kemijske industrije, posebno pri upotrebi medija sa sadržajem halogena i neoksidirajućih kiselina, gdje kvalitete bez molibdena više nisu dovoljne.

Viša granica razvlačenja je prednost kod konstrukcija i konstrukcijskih elemenata s višim mehaničkim zahtjevima.

Područja primjene su industrija celuloze, tekstilna industrija, proizvodnja gnojiva, umjetnih materijala i goriva, foto-industrija, farmaceutska industrija.